Tysk översättare

Professionella texter på tyska

Hej, jag heter Verena och är en tysk skribent, redaktör och kommunikationskonsult. Mitt modersmål är tyska. Jag har studerat svenska (litteratur och språk) i Stockholm och Bochum. Utöver detta har jag undervisat svenska inom vuxenutbildning samt vid Bochums universitet.

Det tyska Bergbaumuseet i Bochum.
Hälsa på oss när du är i Bochum!

Tyska kan vara knepig!

Jag hjälper gärna svenska företag med språkgranskning och med att skriva tyska texter som tilltalar personer som har tyska som modersmål. Jag kan utgå från en svensk text eller utifrån stödord.

Har du redan en tysk text eller en webbsida på tyska?

Om du inte är helt säker på om den är begriplig och felfri, erbjuder jag mig att kontrollera texten. Du kan helt enkelt boka en korrekturservice.

Jag är ingen statlig autoriserad översättare och därför översätter jag inte officiella dokument.